Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Γερμανοί νομοθέτες στα ελληνικά Υπουργεία

nazi1Από τους εμπειρογνώμονες του Βερολίνου θα περνούν όλα τα νομοσχέδια

Ομάδες κρούσης που θα συνεργάζονται με την τρόικα και ειδικότερα με την "task force", του Γερμανού απεσταλμένου της Κομισιόν Χορστ Ράιχενμπαχ, εγκαθίστανται στα ελληνικά υπουργεία... πλέον και με τον νόμο.

Οπως αποκαλύπτει σήμερα το "Εθνος της Κυριακής", με νομοσχέδιο για τη βελτίωση της ρυθμιστικής διακυβέρνησης, που έρχεται σύντομα προς ψήφιση στη Βουλή, ιδρύεται σε κάθε υπουργείο μονάδα κατά της πολυνομίας, με στόχο να αναμορφώσει τη νομοθεσία, να καταργήσει ρυθμίσεις και να διευκολύνει με διαδικασίες-εξπρές την πραγματοποίηση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Οι ομάδες αυτές θα συστήσουν τα "Γραφεία καλής νομοθέτησης", τα οποία φυσικά θα αποτελούνται από Ελληνες δημοσίους υπαλλήλους, με τη διαφορά ότι την "υψηλή επιστασία" θα την έχουν Γερμανοί εμπειρογνώμονες. Τα γραφεία θα βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, και θα προετοιμάζουν τα νομοσχέδια του "νέου μνημονίου", της νέας δανειακής Σύμβασης. Γι' αυτό κι ανάμεσα στις αρμοδιότητές τους είναι η εκτίμηση επιπτώσεων Διεθνών Συμβάσεων, Συμφωνιών και παγκοσμίως δεσμευτικών κειμένων.

Την απλούστευση των διαδικασιών στην Ελλάδα έχει συστήσει, από το 2007 ακόμη, ο ΟΟΣΑ. Οι εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι με μια μικρή μείωση της γραφειοκρατίας στη χώρα μας, κατά 20 με 25%, εξοικονομούμε αυτομάτως 15 δισ. ετησίως!

To νομοσχέδιο

assets_LARGE_t_420_53849571

Σύμφωνα με το άρθρο 12, του νομοσχεδίου: Οργανωτικές μονάδες της καλής νομοθέτησης είναι το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης, όπως μετονομάζεται το γραφείο υποστήριξης της νομοθεσίας, που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, και τα αυτοτελή Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων, τα οποία υπάγονται απευθείας στον οικείο υπουργό.

Οι υπουργοί στην αρχή της ετήσιας κοινοβουλευτικής συνόδου και στο πλαίσιο του νομοθετικού προγραμματισμού του υπουργείου τους, υποχρεούνται να ενημερώνουν το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης σχετικά με τον αριθμό των νομοσχεδίων που προτίθενται να εισάγουν για ψήφιση στη Βουλή. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο ετησίως.

Εφόσον το νομοσχέδιο προβλέπει την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων ή άλλων κανονιστικών πράξεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, δεν εισάγεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για συζήτηση αν δεν συνοδεύεται από τα προσχέδια αυτών των πράξεων, καθώς και από χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστική απόφαση μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας, συνοδεύεται από έκθεση, όπου αναλύονται οι συνέπειες των ρυθμίσεων στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η έκθεση υποβάλλεται μαζί με το σχέδιο των διατάξεων στο κατά το άρθρο 12 προβλεπόμενο Γραφείο Καλής Νομοθέτησης. Μία από τις μεγάλες καινοτομίες του νέου νόμου, είναι η καθιέρωση της 3ετούς ισχύος των νόμων, κάτι που δεν συνέβαινε ποτέ στο παρελθόν. Στην Ελλάδα ισχύουν ακόμη και σήμερα νόμοι από το 1930.

Τώρα, μετά την πάροδο έτους και πάντως πριν από την παρέλευση τριετίας από τη θέση του νόμου σε ισχύ, αξιολογείται η ρύθμιση με βάση τα δεδομένα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της.

Διαδικασίες

Το σύνολο της νέας νομοθεσίας θα περιστρέφεται γύρω από την Οικονομία και τη διευκόλυνση των επενδύσεων. Θα λαμβάνεται υπόψη το κόστος της κάθε ρύθμισης στον ιδιωτικό τομέα.

Κάθε υπουργείο θα καταθέτει 2 νόμους τον χρόνο και αυτοί θα εισάγονται για συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο μόνο εάν συνοδεύονται από τα προσχέδια των Προεδρικών Διαταγμάτων του και το χρονοδιάγραμμά του.

Οι νόμοι θα ισχύουν μόνο για 3 χρόνια. Μετά θα αξιολογούνται και θα κρίνονται ανάλογα με τις νέες συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί.

Οι "διεθνείς επιταγές" του νόμου

Το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης ζητά τη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού στη σύνταξη των κατευθυντήριων οδηγιών προς τα υπουργεία σχετικά με τον τρόπο ανάλυσης συνεπειών ρυθμίσεων, όσον αφορά τη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Οι υπάλληλοι της "Καλής Νομοθέτησης" εκτιμούν τις συνέπειες από τις ρυθμίσεις που καταρτίζονται στα Οργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με σκοπό τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων που ενδείκνυται να υποστηριχθούν.

Η "Καλή νομοθέτηση" εκτιμά επίσης και τις συνέπειες των ρυθμίσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται σε υπό κατάρτιση διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες ή σε άλλα διεθνώς δεσμευτικά κείμενα, και συμβάλλει στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων που πρέπει να υποστηριχθούν.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου