Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Στα πρόθυρα σοβαρών πολιτικών εξελίξεων στην γειτονιά μας

AAA

Τά πράγματα δέν βαδίζουν καθόλου καλά γιά τόν Ἐρντογάν. Ὑπάρχουν πολλά μέτωπα ἀνοικτά στό ἐσωτερικό τῆς χώρας καί ἤδη προσπαθεῖ νά ἀνοίξῃ κι ἄλλα πρός τήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο. Ὅλα αὐτά ἐνδιαφέρουν ἐμμέσως καί τήν χώρα μας.

Πολλές φορές, γιά λόγους σκοπιμότητος, ὡς προσφιλής τακτική τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς τουρκίας καί ἄλλων χωρῶν, βεβαίως, χρησιμοποιεῖται ὁ παράγων «ἀπειλή». Ἀπειλεῖ ἤ μπλοφάρει ἡ τουρκία; Σίγουρα ἡ ἐξωτερική της πολιτική τά τελευταῖα χρόνια ἔχει ἀλλάξει. Ὑποτίθεται ὅτι δέν ἔχει, πλέον, τόν ἔλεγχο ὁ στρατός καί εἶναι δύσκολο νά «ἀποκρυπτογραφήσουμε» τις κινήσεις τῆς σημερινῆς ἡγεσίας.

Στίς έκλογές τοῦ περασμένου Ἰουνίου τό κόμμα τοῦ Ἐρντογάν δέν κατάφερε νά συγκεντρώσῃ τήν ἀπαραίτητη πλειοψηφία γιά νά προβῇ στίς συνταγματικές ἀλλαγές πού έπρογραμμάτιζε. Μέ πραξικοπηματικές πράξεις κατάφερε νά ἀφαιρέσῃ ἕδρες ἀπό τά ἄλλα κόμματα καί κυρίως τό κουρδικό. Τά τελευταῖα 8 χρόνια τῆς διακυβερνήσεως τῆς χώρας ἀπό τόν Ἐρντογάν σαπίζουν στίς φυλακές περίπου 2.000 Κοῦρδοι πολιτικοί. Εἶναι γνωστά τά γεγονότα στήν Νότιο τουρκία στήν ὁποία ἔχασαν τήν ζωή τους δεκατρεῖς τοῦρκοι. Μετά ἀπό ὅλα αὐτά οἱ Κοῦρδοι ἀντέδρασαν. Τό D.T.K. ἡ σημαντικότερη πολιτική ὀργάνωσις στήν χώρα συνεδρίασε (850 σύνεδροι) στό Ντιγιαρμπακίρ τόν προηγούμενο μήνα καί κήρυξε «Δημοκρατική Αὐτονομία».

«Διακρίνουμε τήν γενοκτονία πού διαπράττεται ἀπό τά ἔθνη-κράτη. Μπορεῖ νά ὑπάρχουν ἀλλαγές στήν ἐπιφάνεια, ἀλλά στό βάθος ἡ ἄρνησις συνεχίζεται. Ἀκόμη καί ὅταν ἀναγνωρίστηκε ἡ ἐθνική ὀντότητα τοῦ κουρδικοῦ λαοῦ, συνεχίζονται οἱ προσπάθειες διασπάσεως του………..Ἡ πολιτική γενοκτονία κατά τῆς κουρδικῆς γλώσσης, ὡς μητρικῆς γλώσσης, συνεχίζεται. Τά δικαιώματα, ἡ γλῶσσα καί ἡ ζωή τοῦ κουρδικοῦ λαοῦ ἀγνοοῦνται………..Δέν ὑπάρχει πουθενά ἀλλοῦ στόν κόσμο ἄλλος λαός, ὅπως οἱ Κοῦρδοι, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ εἶναι 40 ἑκατομμύρια, δέν ἔχουν δικαιώματα. Ἐμεῖς, ὡς κουρδικός λαό, κηρύσσουμε τήν δημοκρατική μας κυριαρχία, παραμένοντας στήν ἐθνική ἐνότητα τῆς τουρκίας, στήν βάσι τῆς κατανοήσεως μιᾶς κοινῆς μητέρας πατρίδος, ἐδαφικῆς ἐνότητος καί προοπτικῆς ἑνός δημοκρατικοῦ ἔθνους. Προσκαλοῦμε ὅσους ζοῦν στά ἐδάφη μας νά αὐτοχαρακτηρίζονται στό ἑξῆς ὡς πολίτες τοῦ δημοκρατικῶς αὐτονόμου Κουρδιστάν». Αὐτά διά στόματος τῆς συμπροέδρου τοῦ κόμματος «Κογκρέσο Δημοκρατικῆς Κοινωνίας» τῶν Κούρδων, Ἀϊσέλ Τουγκλούκ.

Στήν οὐσία οἱ Κοῦρδοι προσπαθοῦν νά κάνουν ἀποδεκτή ἀπό τήν διεθνῆ κοινότητα αὐτόνομο κράτος μέσα στήν τουρκία κατά τά πρότυπα τῶν Βάσκων καί τῆς Καταλωνίας στήν Ἱσπανία (Ἡ Ἱσπανία ἀποτελεῖται ἀπό 17 αὐτόνομες κοινότητες). Ἄς μή ξεχνοῦμε ὅτι τό 20% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς τουρκίας εἶναι Κοῦρδοι.

Πάντως, ἡ κουρδική ἡγεσία προειδοποιεῖ ὅτι, ἄν δέν γίνουν ἀποδεκτά τά αἰτήματα τῶν Κούρδων θά συνεχίσουν μέ ἄλλους πιό ἐπώδυνους τρόπους τίς διεκδικήσεις τους, μέ ὅτι αὐτό συνεπάγεται γιά τήν τουρκική «δημοκρατία». Μένει νά δοῦμε καί τά ἀποτελέσματα τῶν ἐξελίξεων στήν Συρία.

Μήπως εὑρισκόμεθα στά πρόθυρα σοβαρῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων στήν γείτονα; Μήπως ἡ περαιτέρω κλιμάκωσις τῶν ἀντιδράσεων τῶν Κούρδων θά εἶναι ἡ θρυαλλίδα γι΄ αὐτές; Ὀψόμεθα.-

Μινώταυρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου