Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Lazard: η τράπεζα των Σοφών της Σιών και τα μεγάλα deals

Αν οι Γερμανοί είναι μέσα στα πράγματα και οι Αμερικανοί προ­σπαθούν να μπουν, δεν συμβαί­νει το ίδιο με Lazard, την επενδυτική τράπεζα που βρέθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα, αλλά, όπως όλα δείχνουν, ήρ­θε για να μείνει. Άλλωστε ειδικεύεται σε αναδιαρθρώσεις χρέους και αποτε­λεί ήδη τον σύμβουλο της κυβέρνησης στα δημοσιονομικά έπειτα από συμφω­νία, στην οποία τον καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε ο τότε πρωθυπουργικός σύμβουλος Χάρης Παμπούκης.

Δεν είναι τυχαίο ότι η τράπεζα αυτή έχει παρουσία (μαζί με το ΔΝΤ) σε όλες τις χώρες που αντιμετώπισαν δημοσιο­νομικό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, ενώ στους πελάτες της περιλαμβάνο­νται, εκτός από κράτη και επιχειρήσεις, οι μεγαλύτερες βιομηχανίες όπλων του δυτικού κόσμου...

Την περασμένη άνοιξη, χωρίς να έχει προηγηθεί ανακοίνωση, η τράπεζα των αδελφών Lazard του Παρισιού (Lazard Brothers Bank, που ανήκει στους από­γονους της οικογένειας Rothchild) επι­βεβαίωσε ότι κλήθηκε να παράσχει τις υπηρεσίες της στην ελληνική κυβέρ­νηση. Η φημολογία ανέφερε μάλιστα ότι πηγές της τράπεζας διέψευσαν το ενδεχόμενο να συμμετάσχει - ως σύμ­βουλος - στην αναδιάρθρωση του ελ­ληνικού χρέους. Δεν χρειαζόταν κάτι περισσότερο για να τροφοδοτηθούν οι ψίθυροι περί της αναδιάρθρωσης που μας συνοδεύουν έκτοτε.

Έριξε άγκυρα

Πάντως, παρά τις διαψεύσεις, η Ελλά­δα και το υπουργείο Οικονομικών εξέ­τασαν το σενάριο της αναδιάρθρωσης τόσο με τη Lazard όσο και με τη Morgan Stanley. Σε κάθε περίπτωση η Lazard εί­ναι σύμβουλος της κυβέρνησης για ου­σιαστικούς λόγους και έχει ρίξει ουσια­στική άγκυρα στην Ελλάδα.

Η αμερικανικών συμφερόντων επεν­δυτική τράπεζα ιδρύθηκε από τους Γαλλοεβαίους αδελφούς Σιμόν, Αλεξάντρ και Ελί Λαζάρ (Lazard) το 1848 με με­τοχικό κεφάλαιο μόλις 9.000 δολάρια. Σύντομα οι δραστηριότητές της επεκτά­θηκαν στο Σαν Φρανσίσκο, όπου οι μέ­τοχοι ασχολήθηκαν με εμπόριο ράβδων χρυσού και «χρηματοοικονομικές υπη­ρεσίες» της εποχής. Με την πάροδο του χρόνου πέρασαν στις τραπεζικές εργα­σίες και το εμπόριο συναλλάγματος, και ο εξάδελφος των ιδρυτών Αλέξανδρος Βέιλ ανέλαβε τον έλεγχο του ομίλου.

Σήμερα η Lazard ασχολείται - ταυ­τόχρονα - με περισσότερες από 70 συμφωνίες που αφορούν την αναδιάρ­θρωση χρέους σε πάνω από 20 επιχει­ρηματικούς κλάδους παγκοσμίως, σύμ­φωνα με την ιστοσελίδα της τράπεζας. Πρόσφατα παρείχε σχετικές συμβουλές στην Αργεντινή, το Εκουαδόρ και την Ακτή Ελεφαντοστού αναφορικά με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους τους, ενώ κύκλοι του ΔΝΤ αναφέρουν ότι έχει εμπλακεί και στην περίπτωση της Ουγγαρίας, η οποία βρίσκεται υπό την εποπτεία του Ταμείου.

Με έδρα τη Νέα Υόρκη (και μάλιστα στο Rockefeller Center, το οποίο ανεπι­τυχώς προσπάθησε προ ετών να αγο­ράσει) και γραφεία που απλώνονται σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο, η Lazard θεωρείται ένας από τους πρώτους μετό­χους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Επίσης έχει αναλάβει το συμβου­λευτικό μέρος της αναδιάρθρωσης χρέ­ους εταιρειών και κρατών, συνολικού ύψους 300 δισ. δολαρίων. Παράλληλα διαχειρίζεται πάνω από 1.000 συγχω­νεύσεις και εξαγορές εταιρειών.

Τα καθαρά κέρδη της το πρώτο τρί­μηνο του 2010 έφτασαν τα 61,4 εκατ. δολάρια. Μεταξύ των σημαντικότε­ρων πελατών είναι οι κολοσσοί των εξοπλισμών: η DaimlerChrysler (των Eurofighter), η Lockheed Martin (των F-16) και η Northrop Grumman (που με­ταξύ άλλων παράγει πυραύλους και ρα­ντάρ για F-16), καθώς και οι Ένοπλες Δυ­νάμεις των ΗΠΑ και της Γερμανίας.

Η Lazard άρπαξε τη σκυτάλη της εμπλοκής στα ελληνικά πράγματα το 2008, όταν η On Telecoms την επέλε­ξε προκειμένου να της βρει στρατηγικό επενδυτή. Σύντομα ήρθαν και οι δουλει­ές του Δημοσίου. H Lazard και η Εθνική (NGBI) ανέλαβαν τη διαδικασία ιδιωτικο­ποίησης – μέσω αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή – της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Η διαδικασία αυτή, αν και δεν απέδωσε στην πρώτη φάση, είχε τελικά επιτυχή έκ­βαση.

Ακόμη περιλήφθηκε στην ομάδα συμ­βούλων της κυβέρνησης της Ν.Δ. για την πώληση στοιχείων ενεργητικού του πτη­τικού έργου και της Τεχνικής Βάσης της Ολυμπιακής στη MIG. Λίγους μήνες αρ­γότερα της ανατέθηκαν από το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας και καθήκο­ντα ανεξάρτητου εκτιμητή για τις προτά­σεις της Thyssen Krupp για τον μελλοντι­κό βασικό μέτοχο των Ναυπηγείων Σκα­ραμαγκά.

Ο Rothchild

Για την ιστορία, πρέπει να σημειώ­σουμε ότι ο πατριάρχης της οικογένειας Rothchild συγκαταλεγόταν στην ομάδα των λεγόμενων «300 σοφών της Σιών». Και βέβαια δεν πρέπει να θεωρείται άσχετη η πρόσφατη ραγδαία βελτίωση των σχέσεών μας με το Ισραήλ.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με ορισμέ­νες πηγές, η Ελλάδα ζήτησε από τον Ισ­ραηλινό πρωθυπουργό τη στήριξη στα οι­κονομικά, καθότι το εβραϊκό λόμπι διαθέ­τει πανίσχυρους μηχανισμούς στο παγκό­σμιο οικονομικό σύστημα, που ελέγχουν πλήθος κολοσσιαίων εταιρειών, αλλά κυ­ρίως τους διεθνείς ελεγκτικούς οίκους και τα σημαντικότερα funds.

Τώρα, λέτε να είναι τυχαίο που σε όλες τις «μεγάλες δουλειές» του ελληνικού Δημοσίου η Lazard βρίσκεται «μέσα» ανε­ξαρτήτως κυβερνήσεων; Μάλλον όχι...

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου